Welkom bij BWW Onderwijsadvies

BWW Onderwijsadvies

BWW Onderwijsadvies staat voor Broekman Werkt Wel. Begeleiding die aansluit bij de vraag van de klant, dat is waar bww voor staat. Kernwaarden zijn: authentiek en nieuwsgierig en met oprechte aandacht. Authentiek: bww doet wat ze zegt, is betrouwbaar, geloofwaardig en echt. ‘What you see is what you get’. Nieuwsgierig: bww gaat op zoek naar wat iemand of een team beweegt, vanuit welke waarden. Tevens verkent bww nieuwe wegen in een bredere context. Aandacht: bww heeft vertrouwen in de klant en het handelen wordt gestuurd vanuit een oprechte belangstelling. 

Erna Broekman

Erna is ruim 35 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan 25 jaar als consultant. Vanuit haar ervaring als onderwijsadviseur weet ze als geen ander waar leraren en leidinggevenden binnen het onderwijs tegenaan lopen. Erna coacht en begeleidt zowel individuele medewerkers als teams op gebied van samenwerken, pedagogisch handelen, didactisch handelen (effectieve instructie), klassenmanagement, professionele cultuur en persoonlijk leiderschap. Verder begeleidt ze scholen bij de invoering van een schoolbrede aanpak voor gedrag (SWPBS), fusietrajecten, verhogen van opbrengsten, intervisie en  opbrengstgericht werken met het jonge kind. Erna daagt de professional uit te reflecteren op het eigen handelen. Samen worden veranderbehoeften verkend en veranderingen in gang gezet. Ze wil de medewerkers in het onderwijs weer het belang van hun handelen laten ervaren, zodat zij weer met meer plezier aan het werk gaan. 

Erna is te bereiken via:

E: ebroekman@bww-onderwijsadvies.nl of
M: 06-81818087